HỘI THẢO “SẮC KÝ CỘT HIỆN ĐẠI VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ” TẠI CẦN THƠ 18/09/2023