Những mẫu sản phẩm mới nhất của T.H.M

SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

BJPX-H50IV/ BJPX-H80IV/ BJPX-H160IV/ BJPX-H270IV

LIÊN HỆ: 0903.833.433

BOV – T25F

LIÊN HỆ: 0903.833.433

BA-B

LIÊN HỆ: 0903.833.433

BDF-86V58/ BDF-86V108/ BDF-86V160

LIÊN HỆ: 0903.833.433

800B

LIÊN HỆ: 0903.833.433

801

LIÊN HỆ: 0903.833.433

200SA, 200SB, 201SA, 201SB, 201SC, 203S, 204S, 205SL, 234SA, 77S

LIÊN HỆ: 0903.833.433

290P, 290PⅡ, 290CN ‡ †, 290CO †, 290EA †, 290HS ‡ †, 290PQ

LIÊN HỆ: 0903.833.433

710‡, 710A‡, 713‡, 721‡, 721©‡, 721©‡, 730, 730©, 740, 770, 900NHH, 901NHL, 910

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

SF-40

LIÊN HỆ: 0903.833.433

SG-1

LIÊN HỆ: 0903.833.433

SS-100/SS-200

LIÊN HỆ: 0903.833.433

TWP-1

LIÊN HỆ: 0903.833.433

DSP-550T

LIÊN HỆ: 0903.833.433

DSP-550

LIÊN HỆ: 0903.833.433

ASP-6000

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Mã SP đang cập nhật

LIÊN HỆ: 0903.833.433

SR-200R

LIÊN HỆ: 0903.833.433

SH-5N / SH-10N / SH-20N / SH-20C

LIÊN HỆ: 0903.833.433

301

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200 CM E

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/130 S

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/50 CM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/50 CM DD

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 1200/50 CM D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 900/130 S

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 900/50 CM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 900/50 CM D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 600/130 S

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 600/50 CM

LIÊN HỆ: 0903.833.433

AC 600/50 CM D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

HX-320 2D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

TitroNic 300

LIÊN HỆ: 0903.833.433

YSI 2900D

LIÊN HỆ: 0903.833.433

MagFlux 7200

LIÊN HỆ: 0903.833.433

90275000

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker RK

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker OS

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puriker cell

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puricell shaking x10

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Puricell shaking 80

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purister 60/ Purister 80/ Purister 100

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purifume ductless 900/ Purifume ductless 1200

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Purifume 1200/ Purifume 1500

LIÊN HỆ: 0903.833.433

Những sản phẩm, dịch vụ T.H.M cung cấp

BẠN ĐANG CẦN TÌM?

Những bản tin mới nhất của THM-SCITECH

TIN NỘI BỘ – SỰ KIỆN