MDT LAB đã hoàn thành setup dàn thiết bị chuẩn độ phục vụ cho công tác đào tạo