Thiết bị bơm bằng tay lấy mẫu hóa chất, bằng thép – Mini solvent pump

LIÊN HỆ: 0903.833.433