Ống phát hiện định tính khí vô cơ KITAGAWA 131

LIÊN HỆ: 0903.833.433