Cân điện tử KERN PCB 1000 – 2000 – 2500

Danh mục: , | Mã sản phẩm: PCB 1000-1, PCB 1000-2, PCB 2000-1, PCB 2500-2

LIÊN HỆ: 0903.833.433