Cân điện tử để bàn KERN 3500 – 6000 – 10000

Danh mục: , | Mã sản phẩm: PCB 3500-2, PCB 6000-1, PCB 6000-0, PCB 10000-1

LIÊN HỆ: 0903.833.433