Bơm dung môi vận hành bằng tay, dùng cho hộp thiếc – Solvent pump hand operated, for tin-foil canisters

LIÊN HỆ: 0903.833.433