Với nhu cầu mở rộng thị trường, công ty THM cần tuyển nhân viên tại 3 vị trí sau: Kinh Doanh, Kỹ Thuật, Phòng Thí Nghiệm