Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi

Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi

Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi

Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi

Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi
Môi trường dạng bột, dạng hột, môi trường pha sẵn, môi trường pha sẵn 2 lớp bọc, môi trường pha sẵn 3 lớp bọc, môi trường vỉ sử dụng không sợ nhiễm chéo, môi trường có bổ sung chất trung hòa chất tẩy rửa, TSA Agar, TSA Broth, MSA , MCA , MCB, VRB, R2A, Vi
Menu

MÔI TRƯỜNG VI SINH VWR

Môi trường pha sẵn dạng lỏng Môi trường trong đĩa rodac , petri
Môi trường sử dụng cho nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh Môi trường đo vòng kháng khuẩn
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop